TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดเกรียงไกรกลาง

วัดเกรียงไกรกลาง
ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านปากน้ำเกรียงไกร หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร ริมถนนสายชุมแสง-นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 9-10 เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ภายในอุโบสถระดิษฐานพระประธานคือ หลวงพ่อพุทธนิมิตสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย  ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งกรุงสุโขทัยใกล้เสื่อมอำนาจลงมีภัยสงครามอยู่เป็นประจำ ชาวสุโขทัยจึงได้นำพระพุทธรูปล่องแพมาตามลำน้ำ และเมื่อมาถึงปากน้ำเชียงไกลแพจมลง จึงนำพระพุทธรูปขึ้นและโบกปูนทับ เพื่อให้ปลอดภัยจากสงคราม จนกระทั่งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พ.ศ.2147 ชาวบ้านได้สร้างวัดนี้ขึ้นตรงที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และนำพระพุทธรูปซ่อนไว้ในผนังพระอุโบสถเพื่อป้องกันภัยสงคราม และไม่มีใครล่วงรู้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยปี เมื่อ พ.ศ.2511 ได้มีการซ่อมผนังพระอุโบสถจึงพบแต่พระพุทธรูปปูนธรรมดา นานวันเข้าปูนกะเทาะออกจึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำ
ส่วนวิหารเก่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่าง พ.ศ. 2400-2430 เป็นสิ่งก่อสร้างเดียวของวัดที่ยังไม่มีการบูรณะ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่ภายใน มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธชาติชาดก ตามปกติแล้ววิหารเก่าจะเปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลเท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเข้าชมช่วงนอกเทศกาล สามารถแจ้งทางวัดให้เปิดได้
วัดเกรียงไกรกลางนี้ เดิมมีชื่อเรียกกันต่างๆว่า วัดเชียงกาย หรือ วัดเชียงกราย หรือ วัดเชียงไกร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดปากน้ำ และวัดใหญ่ ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จทางชลมารค ทอดพระเนตรเห็นน้ำท่วมไปหมด จึงพระราชทานนามว่า วัดคงคาราม ต่อมาชื่อวัดได้เปลี่ยนเรียกตามชื่อของตำบลคือ เกรียงไกร เช่นปัจจุบัน เนื่องจากตำบลเกรียงไกรมีวัดเพิ่มขึ้นอีก 2 วัด ดังนั้นวัดเกรียงไกรจึงต้องมีคำว่า ใต้ –กลาง-เหนือ ต่อท้าย เช่นทุกวันนี้
บริเวณหน้าวัดมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะพิเศษของลิงที่นี่สุภาพเรียบร้อย เชื่องไม่ดุร้าย ไม่ทำร้ายคน ที่วัดจัดเตรียมอาหารลิงไว้สำหรับให้ท่านนำไปเลี้ยงตามความต้องการทุกวัน และในวัดนี้เองมีฟาร์มจระเข้อีกด้วย
วันเวลาเปิดทำการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 - 18.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5651 4982
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชุมแสง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงตัววัดรวมระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร หรือเช่าเรือจากท่าน้ำเจ้าพระยา ล่องมาตามลำน้ำน่านขึ้นที่ท่าน้ำวัดเกรียงไกรกลาง


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ