TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์

พิธภัณฑ์เขาสัตว์ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 27/8 หมู่ 6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 พิพิธภัณฑ์นี้นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดำเนินการโดยคุณประเสริฐ ศรียรรยงค์  ผู้ซึ่งได้รับเขาสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ในสมัยที่ล่าสัตว์ยังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมประเภทหนึ่ง

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเขาสัตว์และวัตถุโบราณนับแสนชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีอายุตั้งแต่ 100 ปี ถึง 16 ล้านปี โดยที่มีจัดแสดงมากเป็นพิเศษ จะเป็นเขาสัตว์และส่วนกะโหลกซึ่งมีครบทุกชนิด ทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ แต่เน้นเฉพาะสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทย เช่น เขากระทิง เขาวัวแดง เขาวัวกูปรี เป็นต้น ชิ้นที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในบริเวณนี้ คือ งาช้างแมมมอธ ซึ่งมีขนาดยาวถึง 2 เมตร พบในภาคอีสาน และอีกชิ้นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือเขาเนื้อสมัน ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลก พบบริเวณภาคกลางของไทยเพียงแห่งเดียวในโลกและเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปกว่า 150 ปี ทั้งนี้ ข้าวของแต่ละชิ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การศึกษาเขาสัตว์เหล่านี้ มีประโยชน์หลายประการ อย่างแรกคือ เขาสัตว์จะช่วยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในอดีตได้ อีกทั้ง เขาสัตว์ที่มีทุกชิ้นได้รับการสืบหาแหล่งที่มาที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และโครงสร้างของสัตว์ช่วยให้สามารถจำแนกชนิดของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทำให้ทราบถึงการดำรงชีวิต การกินอยู่ และอายุขัยของสัตว์หลายชนิดได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์แห่งนี้ เปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ทั้งนี้ ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-526-2681, 02-968-5956

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ