TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตลาดลาว

เป็นตลาดที่อยู่บริเวณริมบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ ที่เรียกว่า ตลาดลาว เพราะตลาดแห่งนี้นอกจากมีสินค้าของคนไทยโดยชาวบึงกาฬนำมาวางขาย ยังมีสินค้าจากประเทศลาวโดยประชาชนชาวลาวจะขนสินค้าลงเรือข้ามแม่น้ำโขงผ่านจุดผ่านแดนถาวร บึงกาฬ – ปากซัน เข้ามาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้จึงมีสีสันจากสินค้าพื้นเมืองของประเทศลาว ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก สมุนไพร พันธุ์ไม้ สินค้าพื้นบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น หวายป่า ม่อนไข่ ผลไม้พื้นเมืองที่คนไทยเรียกว่า ลูกท้อ หนูนา เปลือกต้นกำลังเสือโคร่ง เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าไทยกับสินค้าลาว ชาวบึงกาฬได้ค้าขายสินค้าของตน ยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารและซื้อหาสินค้าของลาว ขณะที่ชาวลาวก็ได้ค้าขายสินค้าของตนรวมถึงซื้อสินค้าไทยนำกลับไปขายที่ประเทศของตนด้วย ตลาดลาวแห่งนี้ เปิดเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. 

จังหวัดบึงกาฬอยู่ติดกับเมืองปากซัน ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงคั่นกลาง มีเรือข้ามฟากไปมาหาสู่กัน ค่าบริการคนละ 60 บาท มีบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และ จุดผ่านแดน บึงกาฬ – ปากซัน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ ประมาณ 3-5 กิโลเมตร 

  


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ