TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  บึงโขงหลง

บึงโขงหลง คือทะเลสาบขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ บริเวณริมบึงโขงหลง มีเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง มีประตูน้ำอยู่ปลายสุดด้านทิศใต้ของบึงและมีชุมชนเมืองตั้งอยู่  รอบบึงส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนินสลับบ้าง และพื้นที่รอบบึงส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรทำนาข้าว 

ในบึงโขงหลง มีเกาะอยู่จำนวนมาก เช่น ดอนแก้ว ดอนโพธิ์ ดอนน่อง ดอนสวรรค์ บนเกาะเหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่อพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาว เช่น ห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง และมีจุดดูนกที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ที่บึงโขงหลงยังมีหาดคำสมบูรณ์ เป็นหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เหมาะสำหรับพักผ่อนและเป็นจุดชมทิวทัศน์ 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ