TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดป่ากลางทุ่ง

จังหวัดปทุมธานีเป็นชุมชนมอญมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ แต่ละชุมชนนิยมสร้างวัดของตนเองเพื่อให้บุตรหลานได้บวชเรียนอักขระรามัญและอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นผู้คนมากขึ้น การไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นทางราชการจึงให้รวมวัดที่ใกล้กันเข้าด้วยกัน วัดกลางทุ่งและวัดป่าใต้จึงได้รวมเป็นวัดป่ากลางทุ่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดราว 32 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา จากรูปแบบศิลปะอุโบสถเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวปีพุทธศักราช 2385 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโถงหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้า ใบระกามีชายคากันฝนด้านหน้า หน้าบรรณเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประกอบลายช่อดอกไม้ ติดกระเบื้องถ้วยเบญจรงค์ประดับที่ดอกอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยนั้น

 ประตูหน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมตกแต่งอย่างเรียบง่าย ซุ้มประตูแต่งลายปูนปั้นเป็นรูปเทพพนม ซุ้มหน้าต่างแต่ละบานตกแต่งลายปูนปั้นต่างๆกัน สีมาเป็นปูนปั้นสลักลวดลายตั้งอยู่บนฐานบัว มีเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ทาสีทองอยู่ 2 องค์เบื้องหน้าอุโบสถ สันนิษฐานว่าคงจะบรรจุอัฐิธาตุท่านผู้สร้างอารามแห่งนี้ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าและใหม่ของวัดแต่พระพุทธรูปที่เก่าแก่จริงๆนั้นได้ถูกโจรลักไปนานแล้ ว ภาพผนังอุโบสถโดยรอบเขียนเรื่องพระเจ้าสิบชาติหรือทศชาติด้วยสีที่สกัดจากพืชและสารตามธรรมชาติ  แต่กาลเวลากว่าร้อยปีทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเคยเสด็จมาทอดพระเนตรภาพผนังที่โบสถ์นี้

ปัจจุบันทางวัดจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2530 มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องซ้อน 2 ชั้น มีปีนกลาดลงด้านละ 2 ตับ ซุ้มประตูและหน้าต่างทรงมงกุฎ มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอยู่กลางซุ้ม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพระประธานลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว ผนังโบสถ์ฉาบเรียบให้ความสงบกับผู้มาเยือน ระหว่างโบสถ์เก่าและโบสถ์หลังใหม่เป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญหลังใหญ่ 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนทรงไทย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2545 มีความงามสง่าใช้ในงานพิธีต่างๆของวัดเสมอมา

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ