TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดจันทน์กะพ้อ

วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 6766 อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านตากแดด ทิศใต้ติดต่อกับถนนทางเข้าวัด ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสายสามโคก – เสนา

พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 7.50 เมตร ยาว 23 เมตร ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2511 – 2514 คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ผสมรามัญ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ กุฎีสงฆ์จำนวน 9 หลังสร้างด้วยไม้สัก 5 หลัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาท่าน้ำ 3 หลัง ศาลาพรหมวิหาร 4 ศาลาธรรมประสาธน์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ณาปนสถาน หอระฆัง หอปริยัติธรรม ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเจดีย์ และเสาหงส์ 

วัดจันทน์กะพ้อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2358 โดยชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะภายใต้การนำของสมิงสอดเบา เรียกว่ามอญใหม่ (มอญที่มาครั้งพระยาเจ่งเรียกว่ามอญเก่า) อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้วขนานนามว่า “วัดโกว๊ะ” ซึ่งเป็นภาษารามัญแปลว่า “ต้นจันทน์กะพ้อ” ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดกะพ้อ” ต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดจันทน์กะพ้อ” เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2498 และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัด ตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 วัดจันทน์กะพ้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2365 

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ทั้งแผนกธรรมและบาลี (หยุดการเรียนชั่วคราว ปี 2551 ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ ซึ่งพระธรรมเมธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัด(ธรรมยุต) ได้ให้การอุปการะตลอดมา และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ