TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดตำหนัก

วัดตำหนัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัด ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2360 ได้รับพระราชทายวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2362 เดิมมีชื่อว่าวัดขอม หรือวัดใหม่กีเรียก แต่พวกมอญได้เรียกวัดนี้ว่า แพ พะ แต๊ะ เป็นคำภาษามอญ ซึ่งแปลว่าวัดพระพุทธบาท อาจจะหมายถึงพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งทางวัดมีอยู่แต่เดิมก็ได้ผู้ริเริ่มาสร้างวัดนี้ได้แก่พวกมอญที่อพพยมมาจากเมืองเมาะตะมะ เมื่อครั้งรัชกาลที่ 2 เมื่อมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ตามบริเวณวัดนี้มีจำนวนมาก จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศลของตน ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ และศิลปโบราณ

1. โบสถ์ ซึ่งได้สร้างแปลงมา ที่ว่าแปลกคือ ไม่มีหน้าต่างเลยจนบานเดียว มีประตูทางเข้าง 1 บาน

2. พระประธานในพระอุโบสถเป็นศิลาแดง จะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

3. พระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นหินทั้งหมด

4. กุฏิแบบเก่า

5. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดกลางสององค์หน้าโบสถ์สมัยอยุธยา

วัดตำหนักที่หน้าโบสถ์ระบุไว้ว่า พ.ศ. 2361 ผนังโบสถ์ด้านสกัดเขียน พ.ศ. 2478 โบสถ์วัดตำหนักทรงเรือสำเภา ผนังใช้เสารับน้ำหนัก ไม่เจาะหน้าต่าง พื้นปูกระเบี้องฝรั่ง มีเสมาคู่ทำด้วยหินทรายแดงและกุฏิมีซุ้มหน้าต่างเรือนแก้ว

ปทุมธานี หรือ เมืองสามโคก ในอดีตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค้า ควบคู่กับกรุงศรีอยุธยา มีชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระพุทธเจ้าหลวงเมื่อครั้งในอดีต ดังนั้นศิลปะหลายแขนงยังมีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน และอีกแขนงที่กล่าวถึงนั้นก็คือสายวิชาพระเวชวิทยาคม การลงอักขระ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ซึ่งยังมีการสืบทอดพระเวทย์สายรามัญ จนถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นมิได้น้อยไปกว่าที่อื่นเลย ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ก็คือ หลวงพ่อโฉม เจ้าอาวาส วัดตำหนัก  ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นั้นเอง

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ