TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดบางแตน

วัดบางแตนเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นสถานที่ที่หลายๆคนมักกล่าวถึงในจังหวัดปราจีนบุรี  วัดแห่งนี้ได้มีการสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดสีลาดสัดทาทำ" ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา สมัยเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรณานวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี ทรงมีรับสั่งให้ใช้ชื่อวัดตำบลที่ตั้งวัดอยู่ จึงเรียกว่าวัดบางแตน นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสต์ คือ เคยเป็นสถานที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี ร.ศ.127 ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2451 วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อคุ้ม เป็นพระพุทธรูปศิลา วัดบางแตนมีชาวบ้านทั้งหมด 4 คนที่บริจาคที่ดินในการสร้างวัด คือ 1.ปู่สี 2.ปู่โพธิ์ 3.ปู่ทับ และ 4.ปู่สา ส่วนผู้สร้างวัด คือ ขุนบวร วัดบางแตนได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ ร่มรื่น อยู่ติดกับริมแม่น้ำปราจีนบุรี ปัจจุบัน พระครูโกศลถาวรกิจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแตนและเจ้าคณะตำบลบางแตน ภายในวัดมีสถานที่ไว้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของวัด ต้นโพธิ์คู่อายุหลายร้อยปี ที่เคยตั้งเป็นที่ประดิษฐ์ฐานของหลวงพ่อคุ้ม ก่อนที่จะย้ายไปในอุโบสถ ป้ายแสดงหลักฐานและประวัติความเป็นมาของวัด และศาลาประดิษฐ์ฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  นอกจากนี้ วัดบางแตน ยังได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอีกแห่งหนึ่งของอำเภอบ้าน สร้าง และยังมีสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับ ร.5 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ ถ้วยชาม ตะเกียงเจ้าพายุ เรือบิณฑบาตรพระราชทาน เป็นต้น และในยามเย็นสามารถชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง สัมผัสความสงบร่มเย็นของพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกไว้ภายในบริเวณวัด

สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมวัดดังกล่างนั้น วัดบางแตนได้เปิดทำการในเวลา 08.30 - 16.30 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ