TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วังหลัง

วังหลัง ตั้งอยู่ริมกำแพงพระนครศรีอยุธยาด้านทิศตะวันตก ในเขตโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลังในปัจจุบัน ตรงข้ามกับวัดกษัตราธิราช

วังหลังแห่งนี้ มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อคราวมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระมหินทราธิราช  ในบริเวณนี้เดิมเป็นพระราชอุทยานนอกพระราชวัง  เป็นที่สำหรับให้พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ ประพาสเป็นครั้งคราว  เรียกว่า  "สวนหลวง"  ในครั้งนั้นคงปลูกแต่เพียงพระตำหนักที่ประทับเท่านั้นเพิ่งจะมาสร้างเป็นวังขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ.2112-2133)  ในคราวเดียวกันกับที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระราชวังจันทรเกษม และโปรดให้เป็นที่ประทับของเด็จพระเอกาทศรถพระราชโอรสพระองค์เล็ก

           วังหน้าคือพระราชวังจันทรเกษมตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังหลวง  และวังหลังหรือที่เรียกกันว่า  "วังสวนหลวง"  อยู่ทางด้านหลัง  เป็นคู่กันมาแต่เดิม  จึงเรียกกันว่า  "วังหน้าและวังหลัง"  ต่อมาวังหลังเป็นแต่เพียงที่ประทับของเจ้านายในพระราชวงศ์เท่านั้น  ไม่เหมือนพระราชวังจันทรเกษมที่มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปประทับเป็นครั้งคราว  เพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏสิ่งสำคัญอันใดที่สร้างไว้แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลย นอกจากวัดสวนหลวงสบสวรรค์และพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

สิ่งที่น่าสนใจในบริเวณนี้คือพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สองสองฐานซุ้มสีขาวสว่างและตัวเรือนธาตุสีทองอร่าม มองไปตรงข้ามจะเป็นทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามสะพานออกจากเกาะเมืองไปก็จะเจอวัดกษัตราธิราชอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ

หากใครขับรถมาเที่ยวในตัวเมืองอยุธยาแล้วก็ลองขับออกมารอบตัวเมืองบ้าง นอกจากจะได้ชมโบราณสถาน          พระเจดีย์ของวีรสตรีไทยแล้ว ยังได้ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ช่วงเวลาที่แนะนำ ควรจะมาเที่ยวที่นี่ในยามเย็นเพราะเหมาะอย่างยิ่งที่จะมานั่งชมพระอาทิตย์อัสดงที่บริเวณวังหลังแห่งนี้

 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ