TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หน้าผาเทวดา

เป็นภูเขาสูงชัน 90 องศา มีความสูง 110 เมตร ความยาว 110 เมตร เดิมเรียกว่าหน้าผากิ่งป่าแฝก แต่ตอนหลังเรียกว่าหน้าผาเทวดา มีถ้ำน้อใหญ่กว่า 10 แห่ง หน้าผามีความสูงชัน 3 ระดับ คือ 25, 50 และ 110 เมตร ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือเดิอนพฤศจิกายน-เมษายน รายละเอียดสอบถามได้ที่องค์กาบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โทร 0 5449 1562


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ