TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ถนนคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ (เขาหัวแตก) ซึ่งเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วัดคูหาสูง” หรือ “วัดสูง” สำหรับความเป็นมาของวัดแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ. 2112 – 2133 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง ปัจจุบันวัดคูหาสวรรค์ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด และยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสด็จมาเยือนอีกด้วย

ภายในบริเวณวัดคูหาสวรรค์ที่ร่มรื่นและเงียบสงบแห่งนี้ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามน่าชม แต่สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือ “ถ้ำคูหาสวรรค์” หรือ “ถ้ำน้ำเงิน” หรือ “ถ้ำพระ” โดยบริเวณปากถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ด้วยกันคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสามารถสร้างความปลื้มปีติให้ใครหลายๆ คนได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนภายในถ้ำนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ 1 องค์ และพระพุทธรูปปูนปั้นองค์เล็กทำจากดินเหนียว เรียงแถวเป็นระเบียบทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก รวม 37 องค์ ให้ผู้มาเยือนได้สักการะกันด้วย


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ