TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันเลื่องชื่อของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 6,100 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองยวน และที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้ผืนป่าพรุแห่งสุดท้ายในจังหวัดพัทลุง ได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป

ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์พัทลุงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ มีการสร้างทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ศาลาอเนกประสงค์ และจุดชมวิวทะเลสาบ รวมทั้งจัดให้มีลานจอดรถ และห้องน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังมีร้านค้าสวัสดิการและบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ตลอดระยะทาง 930 เมตรของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติป่าพรุที่เต็มไปด้วยต้นเสม็ดขาวและย่านลิเภา พันธุ์ไม้อื่นๆ ก็มีต้นหยีน้ำ กระทุ่ม คุระ ไทร อินทนิลน้ำ ตีนเป็ดน้ำ ทองหลางน้ำ หว้า และอื่นๆ รวมไปถึงต้นกก กระจูด เตยทะเล ปรงทะเล หญ้ายุง และบัว ที่ขึ้นงอกงามเต็มร่องน้ำ ทั้งนี้นอกจากการเดินชมป่าไม้และสัตว์ป่าแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถพายเรือชมธรรมชาติป่าพรุดงเสม็ดขาว และชมวิถีชาวบ้านสองฝั่งคลองปากประได้ด้วย


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ