TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันตั้งขึ้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาของเมืองภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้รับการบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านบนยังใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน ส่วนด้านล่างเป็นนิทรรศการแบ่งออกเป็น 13 ส่วนจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางมายังภูเก็ต ความเชื่อ วิถีชีวิตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับชาวภูเก็ตตลอดจนประวัติของโรงเรียนภาษาจีนไทยหัวซึ่งเปิดการเรียนการสอนมากว่า 60 ปี กลุ่มผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ซึ่งเป็นคหบดีชาวจีนที่มองการณ์ไกล ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานรวมทั้งเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ นิทรรศการทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างดี นำเสนอด้วยสื่ออันทันสมัย สนุกสนาน เข้าใจง่าย เหมาะแก่ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้ที่นี่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น งานไหว้พระจันทร์ งานวิวาห์บาบ๋า เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูเก็ตที่รวบรวมเรื่องราวบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเล ให้ลูกหลานชาวภูเก็ตได้เรียนรู้ชุมชนของตัวเองสืบต่อไป 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเช้าชม คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาทผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 07-621-1224 อีเมล์ phuketthaihuamuseum@gmail.comหรือทางเว็บไซต์ http://www.thaihuamuseum.com

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ