TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ตที่หาได้ยาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ตนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เมื่อได้มาภูเก็ตแล้วก็ไม่ควรพลาดที่ได้รับชมถึงเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะภุเก็ตแห่งนี้เพื่อให้สามารถได้เข้าถึงบรรยากาศของความเป็นท้องถิ่นของภูเก็ตได้อย่างแท้จริง โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนี้ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตรวมทั้งนำเสนอด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของที่หาดูได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและคนในสมัยก่อนๆ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ย้อนเวลากลับไปที่เมืองถลางในสมัยก่อน  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตยังได้ทำการเก็บรวมรวมหนังสือตำราต่างๆนั้นไว้ในห้องสมุดของศูนย์เพื่อรวบรวมแห่งข้อมูล เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีการเล่าบันทึกและถ่ายทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทั้งทางประวัติศาสตร์การเมืองกรปกครอง วิถีชีวิตชาวบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศิลปต่างๆ

โดยทางศูนนย์ศิลปวัฒนธรรมนี้จะเปิดให้บุคคลผู้ที่สนใจได้เข้าชมได้ทุกวันทำการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะปิดทำการเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา แปดโมงครึ่งจนถึงเวลาสี่โมงเย็น กรณีหน่วยงานที่มีความประสงค์จะมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะนั้นและประสงค์จะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยวชมภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสามารถทำหนังสือยื่นเรื่องถึงหอวัฒนธรรมภูเก็ต ของสถาบันราชภัฏภูเก็ตมาได้ที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0762404746ต่อ 148, 076211959, 07622370หรือ โทรสาร 076211778

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ