TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง การทอผ้าพื้นเมือง ที่บ้านหนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายมหาสารคาม - ขอนแก่น ประมาณ 16 กิโลเมตร

สำหรับประวัติหมู่บ้านนั้นบ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณปี พ.ศ.2230 โดยประชาชนที่อพยพมาจากบ้านเมืองหงส์เมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมดินแดนนี้เป็นป่าดงดิบมีสัตว์นานาชนิด ตรงใจกลางมีหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มีโขลงช้างจำนวนมากมาอาบน้ำอยู่เป็นประจำจนกลายเป็น “เถื่อนช้าง”และได้เพี้ยนมาเป็นเขื่อนช้าง จึงเรียกว่า บ้านหนองเขื่อนช้าง

บ้านหนองเขื่อนช้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการเกษตร มีพื้นที่การเกษตร 5,648 ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1896 คน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม และกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ปกครองดูแล หมู่ที่ 7 มี 187 ครัวเรือน จำนวนประชากร 939 คน แยกเป็นชาย 460 คน หญิง 479 คน

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างนั้นทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหนองเขื่อนช้างโดยได้เริ่มทำกันมานานแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความถนัดด้านการทอผ้ามานานแล้ว โดยก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2531 ต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ครั้นมีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ จึงได้ขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 3 กลุ่ม โดยสมาชิกของกลุ่มจะร่วมกันผลิตสินค้า หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่กลุ่มกำหนด สินค้าที่ผลิตได้จะรวบรวมไว้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยกลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการตลาด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 08-1974-7667, 0-4375-8203  นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจของชุมชน หรือ SMEs  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างได้ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้าฝ้ายธรรมชาติลายสก็อต ผ้าขาวม้าโทเร เป็นต้น

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ