TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ถ้ำแม่นางมณโฑ

 ถ้ำแม่นางมณโฑ    มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Montho Cave  ถ้ำแม่นางมณโฑ แห่งนี้ ถือได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แห่งหนึ่งที่น่าสนใจของตำบลหน้าถ้ำ  จังหวัดยะลา

 ถ้ำแม่นางมณโฑ มีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลหน้าถ้ำ   จังหวัดยะลา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาไปประมาณ6 กิโลเมตร  บนถนนสายยะลา-ยะหา   หรือถึงก่อนวัดถ้ำคูหาภิมุขเพียง  1 กิโลเมตรเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยว สามารถติดต่อคนนำทางได้ที่บริเวณเชิงเขา และจะต้องะเดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่าละเมาะและเหมืองหินอ่อนไปยังถ้ำ  เป็นเวลา 15 นาที โดยประมาณ

ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหิน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น

ในส่วนของสภาพภูมิอากาศในบริเวณนี้ แบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และอีกฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม

 ภายในถ้ำคล้ายห้องโถงใหญ่มีทางเดินทะลุกันได้ บางช่วงมืดมากจึงจำเป็นต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย  จุดเด่นอยู่ที่สุดปลายถ้ำ ซึ่งมีหินงอกขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้  นักท่องเที่ยว ควรใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยว เพราะจะต้อะเดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่าละเมาะเพื่อไปยังถ้ำมณโฑ จึงจำเป็นต้องมีผู้นำทางที่ชำนาญทางร่วมทางไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ