TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ตำบลท่าหิน เมืองลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรีเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 20 ไร่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะพบ ศาลาเปลื้องเครื่อง เป็นอันดับแรก เนื่องมาจากศาลาเปลื้องเครื่องนี้ใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาภายในพระวิหารหรือพระอุโบสถ ถัดมาจึงจะพบปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งตั้งเด่นเป็นประธานอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบัน เหนือขึ้นไปก่อด้วยอิฐจนถึงยอด ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอันงดงาม ลักษณะขององค์พระปรางค์ย่อมุมมากและชะลูดกว่าปรางค์สามยอดและปรางค์แขก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของเขมร นักวิชาการกำหนดอายุไว้ว่า พระปรางค์องค์นี้ได้สร้างขึ้นสองรุ่น คือรุ่นแรกราว พ.ศ.1600 แล้วพังเหลือแต่ฐาน ราว พ.ศ.1800 ได้สร้างองค์ปรางค์ขึ้นบนฐานเดิมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นที่สอง ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ว่าการสร้างองค์ปรางค์นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อคนไทยมีอำนาจในภูมิภาคนี้ จึงนับได้ว่าปรางค์องค์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของพระปรางค์แบบไทย

ส่วนปรางค์องค์เล็ก สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นเดียวกับปรางค์องค์ใหญ่ คือราวพุทธศตวรรษที่18 ภายในองค์ปรางค์มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจดีย์รายและพระปรางค์ ซึ่งอยู่ภายนอกเขตระเบียงคดชั้นนอกเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างระเบียงคดชั้นในและชั้นนอกเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ภายในวัดท่านสามารถชมวิหารเก้าห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิหารที่มีผนังยาวโดยมีช่วงเสากั้นอยู่รวมเก้าช่วงเสา เป็นวิหารขนาดใหญ่มาก เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือมีหน้าต่างเป็นแบบโค้ง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวต่างประเทศ จนกระทั่งสุดบริเวณเนื้อที่กำแพงด้านทิศใต้ ท่านจะเห็นเรือนไม้สีขาวหลังใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยศิลปากร ประจำเมืองลพบุรีนั่นเอง

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี้เปิดให้เข้าชมระหว่าง 07.00- 17.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร อัตราเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างประเทศ 50 บาท เด็กไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ สามารถซื้อบัตรรวม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระที่นั่งไกรสรสีหราช พระปรางค์สามยอดและบ้านหลวงวิชาเยนทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานศิลปากรที่ ภ ลพบุรี โทร. 0 3641 2510, 0 3641 3779

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ