TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ตำหนักเขาน้อย

ตำหนักเขาน้อย ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของนายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2453-2458) และอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ชุมพร (พ.ศ. 2458-2468) ตำหนักเขาน้อยสร้างขึ้นเมื่อปีกุน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2454 โดยมีหัวหน้านายช่างก่อสร้างชาวฝรั่งเศสจากกรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสงขลา ได้ประทับแรม ณ ตำหนักเขาน้อย ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2458

อีกทั้งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ลี้ภัยทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ อาทิเช่น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีอีกด้วย

นอกจากนี้พระตำหนักเขาน้อย เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎร์ปักษ์ใต้เมื่อเดือนมีนาคม 2502 

หลักจากนั้นตำหนักนี้ก็ได้อยู่ในการดูแลรักษาของจังหวัดสงขลาตลอดมาโดยที่ไม่มีผู้ใดอาศัย จนกระทั่ง ปี 2507 ได้บูรณะปรับปรุงเป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ม.จ.ว. ทองคำเปลว ทองใหญ่) และได้ใช้เป็นที่พักแรมของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจนถึงปัจจุบันนี้

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

สร้างเพื่อเป็นที่ประทับอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกฝรั่งเศสเคยเป็นที่ประทับ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ร.6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. พระตำหนักเขาน้อย

2. สถานที่ทำงานสภากาชาดจังหวัดสงขลา

อายุสมัย

พ.ศ. 2454

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 20 วันที่ 10 มีนาคม 2537

การเดินทางสถานที่ตั้งพระตำหนักเขาน้อยถนน สะเดา

ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ