TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมมีนามว่า “วัดตะโกทอง” ต่อมาชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดกลาง” เพราะตั้งอยู่ระหว่างวัดนอก (วัดพิชัยสงคราม) และวัดใน (วัดในเดิมสองวิหาร) ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท

ภายในวัดแห่งนี้ มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าชมมากมาย อาทิ พระอุโบสถเก่าที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 หน้าบันมีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายคราม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปฐมสมโพธิกถา ที่ประกอบด้วยสาระของภาพทัดเทียมกับพระอารามหลวงอื่นๆ จิตรกรรมนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงทัดเทียมจิตรกรรมฝาผนังของจีนและอินเดียเลยทีเดียว

ถัดมาคือ พระมณฑปจัตุรมุขที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2449 หน้าบันมีลายล้อกับพระอุโบสถเก่า สวยงามไม่แพ้กัน ที่ยอดมุขทั้งสี่มีปูนปั้นหน้าของท้าวจตุโลกบาล ตามเค้าโครงเรื่องไตรภูมิพระร่วง ส่วนด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาท 4 รอย

อาคารกุฏิสงฆ์ คณะ 8 ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าชม โดยตัวอาคารแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสัดส่วนจากระเบียบเรขาคณิตที่ลงตัวสัมพันธ์กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน ก่อให้เกิดพื้นที่เว้นว่างภายในและรูปลักษณ์ภายนอกอันน่าประทับใจ

นอกจากนี้ ยังมีศาลาการเปรียญที่มีลักษณะเป็นเรือนไทยแบบเรือนหมู่ไม้สักทั้งหลัง หน้าบันมีลวดลายไม้สลักละเอียดอ่อนสวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง 

การเดินทาง: จากสามแยกสมุทรปราการ ตรงไปตามถนนประโคนชัย (เข้าตลาดปากน้ำ) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีสมุทร จะพบวัดอยู่ในสุดของถนน หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย 25, 102, 142, 145, 507, 508 และ 511 รถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 25, 102 และ 145

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3871869 , 02-7026197 , 02-3950068

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ