TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดใหญ่จอมปราสาท

         วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อายุประมาณ 400 ปี  ในอดีต ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” ,  “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ละจบ ตำนวน 39 เล่ม ให้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวง  

ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจมากมาย  เช่น “พระอุโบสถ” ซึ่งเป็นพระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูน ซุ้มประตูปูนปั้นประดับกระจก ทรงมณฑป ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูป ประทับนั่ง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น จุดเด่นของพระอุโบสถนี้ อยู่ที่บานประตู ซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก คือมีการแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ลึกถึงสี่ชั้น จึงมีลักษณะเป็นภาพซ้อนสามมิติ ดูแล้วคล้ายกับของจริงมาก บานประตูบานหนึ่งแกะเป็นลวดลายเถาดอกไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ต่างๆเช่น เก้ง เสือ และสัตว์อื่นๆ อยู่ตามโคนต้นไม้ ส่วนลิงจับอยู่บนกิ่งไม้ งูเหลือมพันอยู่บนต้นไม้ ภาพของสัตว์เหล่านี้แสดงกริยาที่แตกต่างกัน ส่วนอีกบานหนึ่งแกะสลักเป็นรูปป่าสนจีนคล้ายต้นจาก ต้นมะพร้าว มีนกกระเรียนเกาะตามกิ่งไม้ ในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้สงวนบานประตูอันงดงามนี้ไว้เป็นศิลปวัตถุของชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2505 

จุดน่าสนใจจุดต่อมา คือ “พระวิหารเก่า” สันนิษฐานว่าพระวิหารหลังนี้คงจะสร้าง ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปัจจุบันอยู่ในสภาพปรักหักพัง ผนังด้านทิศใต้และหลังคาพังทลายลงมา ภายในมีซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มหน้านางประดับลวดลายปูนปั้น ที่หัวเสาของผนัง ในแต่ละช่องประดับปูนปั้นเป็นลายกรวยเชิง 

ต่อมาเป็น “ศาลาการเปรียญ” เป็นหน้าบันไม้แกะสลักลวดลายก้านขด และพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีความสวยงามอย่างมาก

สำหรับผู้ที่สนใจ สามาถเดินทางมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ 20 เมตร เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 200 เมตร จะเจอวัดอยู่ซ้ายมือ 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ