TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อ

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อเป็นสุสานที่มีพิธีกรรมในการฝังศพและเป็นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำป่าสักหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นแหล่งฝังศพที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่ง ในบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อนี้ได้มีการขุดพบโครงกระดูกที่มีการฝังทับซ้อนวางเรียงกันในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก นอกจากนี้ยังขุดพบเครื่องมือ หินเหล็ก เครื่องประดับ กำไล ลูกปัด มีอายุประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาสำหรับเป็นภาชนะบรรจุปะปนไปกับโครงกระดูกของมนุษย์ที่ฝังทับซ้อนเรียงรายกันมากมาย ภาชนะดินเผานี้มีลักษณะเป็นทรงคล้ายหม้อ ปากแคบแต่ก้นกว้างออก มีสีลักษณะเป็นสีส้ม  เครื่องปั้นดินเผาสำหรับเป็นภาชนะบรรจุนี้พบมากมายหลายขนาดคละเคล้ากันไป

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อตั้งอยู่ที่ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา สำหรับการเดินทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อนั้น นักท่องเที่ยวสามารถใช้รถส่วนบุคคลเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อจังหวัดสระบุรีได้โดยสะดวกและง่ายดายหากนักท่องเที่ยวเดินทางจากรุงเทพมหานครใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยกสะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ ตรงไปก็จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นจึงขับรถไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 334 เข้าทางสถานีเขาสูง ( 6 กิโลเมตรจากหุบเขาทานตะวัน ตำบลหินซ้อน) ผ่านห้วยซับม่วงเลี้ยวขวาไปก็จะพบแหล่งโบราณดีบ้านดงน้ำบ่อจังหวัดสระบุรีนี้ได้

แหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการชมและศึกษาความรู้เกี่ยวกับโบราณคดี นอกจากนี้การแหล่งโบราณคดีบ้านดงน้ำบ่อยังเหมาะแก่ผู้ปกครองที่จะพาบุตรมาศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนการเรียนรู้ในช่วงวันหยุดนอกเหนือจากการท่องเที่ยวไปในสถานที่อื่นๆในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ