TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ปางนี้มีที่มาจากที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการเทศนาอสุรินทราหู ผู้เป็นยักษ์ เพื่อลดทิฎฐิของอสุรินทราหูที่ถือว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์ องค์พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2  ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศ ท้าวอู่ทองเป็นผู้สร้าง โดยมีเรื่องเล่าว่า ในอดีตนั้นมีสิงห์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำในวิหารของวัดนี้ แล้วเกิดพบรักกับหญิงสาวลูกเศรษฐีคนหนึ่ง ให้กำเนิดบุตรชายชาวมนุษย์นามว่า สิงหพาหุ ต่อมาลูกชายพบว่าบิดาตนเป็นสิงห์ เกิดอายเพื่อนมนุษย์จึงวางแผนปลิดชีพบิดาตน ต่อมาเกิดสำนึกผิดจึงได้นำทองคำขนาดใหญ่มาเป็นแกนสร้างพระพุทธรูป พระนอนจักรสีห์ขึ้น รวมถึงสร้างวัดสระบาปและวัดประโชติการามด้วย เป็นการไถ่บาปและสืบทอดพุทธศาสนา ต่อมาท้าวอู่ทองเดินทางมาพบกับสภาพทรุดโทรมของพระพุทธรูปจึงได้เข้ามาดูแลบูรณะ และมีการบูรณะอีกหลายครั้ง กระทั่งปัจจุบัน

พระนอนจักรสีห์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสิงห์บุรี และได้ชื่อว่าเป็นพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ(เมื่อคำนวณทางปริมาตร) เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จมานมัสการพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า พระนอนจักรสีห์เป็นปูชนียวัตถุที่ทรงไว้ซึ่งปาฏิหาริย์ล้ำค่า เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และ พระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญ           

การเดินทาง: โดยรถยนต์ วัดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 ประมาณ   4 กิโลเมตร หากใช้บริการรถโดยสารประจำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู, รถสาย 412 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ