TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

นอกจากคูค่ายพม่าแล้ว ในจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีวัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอดีตเมื่อครั้งชาวบ้านบางระจันเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเมืองไทย  ดังนั้นวัดนี้จึงมีความเก่าแก่ ศักดิสิทธิ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498หากได้แวะมาที่

วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดไม้แดง ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันนั้น เนื่องมาจากภายในวัดมีต้นไม้แดงจำนวนมาก ต้นไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิสิทธิ์ ไม่มีผู้ใดกล้าตัดทำลาย และเคยมีต้นไม้แดงอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีอายุ ยืนยาวมาก และยืนต้นตายมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปีมาแล้ว  ที่สำคัญคือ วัดนี้เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2308 เมื่อครั้งนั้นมีสองค่าย โดยค่ายที่กินอาณาบริเวณวัดและอุทยานค่ายบางระจันนั้นเป็นค่ายใหญ่ สามารถต้านกองทัพศัตรูได้นานถึง 5 เดือน ปัจจุบันมีค่ายจำลองที่สร้างไว้หน้าวัดเป็นอนุสรณ์ นอกจากนี้ด้านในวัดมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ หรือ หลวงพ่อยิ้ม พระผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเมื่อครั้งศึกสงคราม กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังได้รับการเคารพบูชา สระน้ำพระธรรมโชติที่มีฝูงปลาชุกชุม ห้ามจับ เพราะเชื่อว่าเป็นปลาศักดิสิทธิ์ และยังมีชื่อเสียงมากว่า หากมาบนขอพรกับรูปประติมากรรมพระอาจารย์ธรรมโชติ มักจะสมดั่งใจปรารถนา ทว่าวิธีแก้บนนั้นไม่ธรรมดา คือ แก้บนด้วยการหาบน้ำมาเติมลงในสระน้ำพระธรรมโชติ จะกี่หาบนั้นก็แล้วแต่ผู้ขอพร

การเดินทาง: หมู่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอ ค่ายบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 ใกล้กันกับวัดพระนอนจักรสีห์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน โทร.0 3659 7251

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ