TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดกลางท่าข้าม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   ตำบลท่าข้าม อำเภอบางระจัน ที่มาของชื่อวัดคือ ในอดีตนั้นไม่มีป้ายบอกทางชัดเจนว่าวัดแห่งนี้คือวัดไหน ชาวบ้านจึงนิยมบอกทางกันว่าเป็นวัดกลาง หมายถึง ศูนย์กลางการคมนาคม เพราะในอดีตนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำน้อยจึงสัญจรกันทางเรือ ข้ามฟากกันระหว่างตลาดท่าข้ามและวัดกลางท่าข้าม นอกจากนี้สมัยก่อนตลาดท่าข้ามยังเคยเป็นท่ารถโดยสารที่จะเดินทางไปถนนตก ตัวเมืองสิงห์บุรี และไปกรุงเทพมหานคร ดังนั้นที่นี่จึงเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง 

วัดกลางท่าข้ามเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด จากหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นมรดกสืบทอดกันมา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ภายในวัดมีพระอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีกำแพงเก่าล้อมรอบสร้างเมื่อราวๆ พ.ศ. 2526 พระประธานในพระอุโบสถมีพุทธลักษณะเป็นปางสมาธิแบบศิลปะสมัยอยุธยา นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อศรี หลวงพ่อธรรม เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด เนื้อทราย ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสทางชลมารคผ่านมายังสิงห์บุรี กับ หลวงพ่อเพื่อน อดีตเจ้าอาวาสของวัดกลางท่าข้าม ตามประวัติเล่าว่า พระองค์ทรงตั้งใจเดินทางไปวัดพระนอนจักรสีห์ ทว่าเวลาไม่เอื้ออำนวย จึงทรงประทับค้างแรมที่วัดนี้หนึ่งคืน ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเพื่อนบนกุฏิ และหล่วงพ่อเพื่อนได้นำเสด็จไปยังวัดพระนอนจักรสีห์ด้วยตนเอง ก่อนจากกันหลวงพ่อเพื่อนจึงได้รู้ว่าพระองค์คือพระมหากษัตริย์ ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ พระราชทานเครื่องอัฐบริขาร 5 อย่างให้กับหลวงพ่อเพื่อน ซึ่งมีความพิเศษมาก ใช่ว่าทุกวัดจะได้รับ ดังนี้  เครื่องอัฐบริขารที่ รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้กับหลวงพ่อเพื่อนมีดังนี้ 1. เรือพระราชทานสำหรับหลวงพ่อเพื่อน (เรือสัมปั้น) 2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 3. พัด(ตาลปัฏ) 4. ปิ่นโตเถาใหญ่ 4 ชั้น 5. ย่าม ทำด้วยหนังอย่างดี 6. ผ้าไตรแพร 7. กาน้ำร้อน ซึ่งตรงก้นกามีรูเจาะกระจายความร้อนเป็นของหายาก 8. บาตร ทำด้วยโลหะ 9. ตะเกียง ทำด้วยทองเหลืองซึ่งพระองค์รับสั่งให้ทำขึ้น 9 ใบ มีหลวงพ่อเพื่อนรูปเดียวที่เป็นพระต่างจังหวัดแล้วได้รับพระราชทาน ปัจจุบันเครื่องอัฐบริขารทั้งหมด วัดกลางท่าข้ามได้จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้

การเดินทาง: เลือกใช้ถนนสายเอเชียหมายเลข 34 อยู่ใกล้กับวัดพิกุลทอง สอบถามเส้นทางโดยละเอียดจากทางวัด หรือล่องเรือชมแม่น้ำน้อยโดยมีเรือให้บริการอยู่ที่ท่าเรือสิงห์แม่น้ำน้อย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: วัดกลางท่าข้าม โทร. 0 3653 5452

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ