TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

เป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมและความงามที่งดงามเป็นสถานที่อันล้ำค่าไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมไทย โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกแห่งนี้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้มีการพัฒนามาจากการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 4 มุมเมืองอันเป็นโครงการขยายงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่แต่ละภูมิภาคของกรศิลปากรโดยได้มีการริเริ่มที่บริเวณวัดยางแย้เป็นที่แรก โดยต่อมาทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีนโยบายขยายเมืองใหม่โดยสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ขึ้นและได้สร้างโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกนี้ขึ้นมาซึ่งตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยนาฏศิลป์และได้รวมเข้าด้วยกันกับศูนย์วัฒนธรรมทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีแก่คนรุ่นหลัง โดยโครงการมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 60 ไร่ซึ่งประกอบไปด้วย 5 อาคาร ได้แก่ โรงละคนแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตอภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปะ สุพรรณบุรี

ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาคขนาด 850 ที่นั่ง ซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้นสำหรับภาคตะวันตกของประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี อาทิเช่น โขน ละครในวรรณคดีไทย รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ประจำภาคตะวันตก มีการจัดการแสดงละครและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมโดยนักเรียนของวิทยาลัยนาฎศิลปให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ทุกวันเสาร์ที่ 1, 2 และ 3 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงละคร แห่งชาติภาคตะวันตก ตั้งอยู่ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 340) ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 035535112 โดยอัตราบัตรเข้าชมราคา 40, 60 และ 80 บาท 

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ