TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดสวนหงส์

วัดสวนหงส์ตั้งอยู่ที่ 6 หมู่ 8 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามตลาดบางปลาม้า มีแม่น้ำวกอ้อมวัดถึง 3 ทิศ 3 ด้าน  วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พศ. 2379 โดยเศรษฐีสองสามีภรรยา ชื่อ นายสวน กับ นางหงส์ มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นมา แล้วเรียกขานชื่อวัดว่า วัดสวนหงส์ ต่อมา ในปีพศ. 2408 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา 

เจ้าอาวาสปกครองวัดสวนหงส์ ตั้งแต่รูปแรกจนถึงรูปปัจจุบัน มี 1.พระอธิการแก้ว นนฺทโชติ (พศ. 2449-2469) 2.พระครูแก้ว อิสฺสโร (พศ.2469-2489) 3.พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (พศ.2489-2491) 4.พระครูสุมนคณารักษ์ หรือ หลวงพ่อปลื้ม (พศ.2491-2545) และสุดท้าย พระครูโกศลธรรมานุสิฐ เป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เจ้าอาวาสผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากศิษย์เป็นจำนวนมาก และได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาเสียใหม่จนสวยงาม คือ หลวงพ่อปลื้ม 

หลวงพ่อปลื้ม เป็นชาว อ.บางปลาม้า ถือกำเนิดที่บ้านยอด ต.เก้าห้อง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ท่านเป็นพระอาจารย์ชื่อดัง สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ชาว อ.บางปลาม้าให้ความเคารพนับถือมาก มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท่านเป็นพระที่ชอบเดินจงกรม และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในตอนที่ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแรกๆ วัดแห่งนี้มีสภาพเป็นวัดเล็กๆ เสนาสนะต่างๆ ก็ทรุดโทรม หลวงพ่อจึงซ่อมแซมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ต่อมาเมื่อท่านเสียชีวิตลง ร่างกายของท่านถูกนำมาเก็บไว้ที่วัด แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ร่างกายของท่านไม่ได้เน่าเปื่อยแต่อย่างใจ ชาวบ้านจึงพากันมาไหว้อย่างเคารพและศรัทธาเป็นจำนวนมาก

วัดแห่งนี้ มีจุดที่น่าสนใจคือ บริเวณหน้าวัดเป็นสถานที่แข่งเรือยาวเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของ อำเภอบางปลาม้าให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน อำเภอบางปลาม้าของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น สาเหตุที่เลือกจัดที่อำเภอนี้ เนื่องจาก อำเภอบางปลาม้าเป็นอำเภอที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน จึงนับว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  ทางเจ้าอาวาสของวัดเองก็ได้สนับสนุนการแข่งขันประเภทนี้ และได้มีการเก็บสะสมเรือชนิดต่างๆที่ได้พบเห็นมาไว้ในวัดได้มากกว่า 70 ลำ ผู้ใดที่ชื่นชอบเรื่องเรือยาว ควรที่จะเข้ามาชมเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ใดสนใจมาที่วัดแห่งนี้ สามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น.

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ