TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หมู่บ้านทำยาสูบ

ถ้าให้คุ้มค่าในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดหนองคายในครั้งนี้แล้วนั้นก็ต้องเที่ยวให้ครบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเศรษฐกิจอย่างที่จะได้เห็นจากหมู่บ้านทำยาสูบแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยหมุ่บ้านแห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านที่ทำไร่ปลูกยาสูบตามแนวริมฝั่งโขง ซึ่งนับว่ามีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอุดมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก การปลูกยาสูบของหมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นพืชเศรฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสามารถรับชมบรรยากาศความงามของไร่ที่ปลูกยาสูบไปพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ อีกทั้งยังสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนคนในหมู่บ้านรวมทั้งสามารถเรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการปลูกยาสูบตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทั้งกระบวนการอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทำยาสูบแห่งนี้นั้นสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางหมู่บ้านที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 042431109  042431109 โดยทางหมู่บ้านจะเปิดให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ