TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดเขียน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเขียน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2511  ตอนนั้นสภาพของอุโบสถย่ำแย่  หลังคาทรุดโทรม  น้ำฝนไหลชะภาพเขียนออกไปเสียมาก  ต่อมาเมื่อมีการออกข่าวแพร่หลายก็ได้มีผู้สนใจไปดูกันมาก  รวมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกฐินที่วัดเขียน  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการซ่อมแซมพระอุโบสถโดยการรักษาสภาพเดิมไว้  และรื้อหลังคาเดิมออก  จากนั้นได้ก่อผนังขนาบภายนอกให้คร่อมทับของเดิม  แล้วจัดการมุงหลังคาเสียใหม่  สภาพจึงได้เข้าสู่ความเรียบร้อยดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้  รวมทั้งเสมากับแท่นปูนฐานสิงห์รองรับใบเสมารอบพระอุโบสถ  อันเป็นใบเสมาในระยะต้นของรูปแบบเสมาอยุธยาตอนปลาย  มีลักษณะเป็นพระเกี้ยวครอบทับเสมา  ตรงกลางเสมามีลายเป็นแบบทับทรวง  เหมือนใบเสมารุ่นก่อนวัดไชยวัฒนารามทั่วไป  ดังเช่นใบเสมาวัดในวรวิหารสมุทรปราการ

แบบแผนการวาดภาพจิตกรรมที่ปรากฏ  มีดังนี้

ภาพผนังบนผนังทางด้านทิศใต้เป็นเรื่องมโนราห์  มีรูปป้อมแปดเหลี่ยมที่มุมกำแพง  เป็นหอซ้อนกัน  2  ชั้น  แต่ละด้านก่อช่องโค้งแบบโค้งมน  ยอดหลังคาชั้นบนลดหลั่นกัน  2  ชั้น  รูปทรงแบบฝรั่งบ่งว่าได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  แล้วก็เป็นอันเชื่อว่าอายุภาพการเขียนอยู่ในระยะต้นของสมัยอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจน

ซุ้มประตูกำแพงเมืองทางผนังทางทิศใต้  เป็นแบบซุ้มเรือนคฤหาสน์หรือปราสาทยอดแหลม  เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนวัดใหม่เทพนิมิต  สมัยอยุธยาตอนปลาย

ภาพผนังด้านทิศใต้เขียนรูปปราสาททรงสูง  ยอดปราสาทแหลมสะพรั่ง  ข้างในระบายด้วยสีแดงชาด  เป็นแบบแผนของภาพเขียนไทยอันนิยมมาแต่สมัยโบราณ  พื้นชาลาหรือพื้นดินระบายด้วยสีเข้มหนักจนเกือบเป็นสีดำ

ภาพมุมด้านข้างทางทิศตะวันออก  มีรูปพระพุทธเจ้าและอัครสาวกห่มจีวรสีแดง  แบบที่ศิลปะอยุธยาทั่ว ๆ ไป  เขียนเช่นเดียวกันนี้  มีภาพกษัตริย์กำลังแผลงศรในท่าครู  ดังที่เคยเห็นจากภาพในเรื่องรามเกียรติ์ทั่ว ๆ ไป 

การเดินทาง

จากตัวเมืองอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข 3195 มุ่งหน้ามายังอำเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3454 ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นวัดเขียนตั้งอยู่ทางขวามือ

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ