TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดอ้อย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของวิเศษชัยชาญ ดูจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นสมัยอยุธยาที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีลักษณะใหญ่สัดส่วนบึกบึน สง่างามคล้ายอุโบสถวัดพุทไธสวรรย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือมีเสาระเบียงรอบอุโบสถเป็นเสาแปดเหลี่ยมใหญ่ 4 ต้น ด้านหน้า ด้านข้างเป็นเสาเหลี่ยม หัวเสาเป็นรูปบัวแวง มีหน้าบันเล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยในส่วนที่คลุมโถงกลาง ส่วนหลังคาที่คลุมส่วนข้างมุงด้วยกระเบื้องหางปลา 

ภายในวัดอ้อยมีอาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถ 9 เมตร ยาว 19 เมตร โครงสร้างคอนกรีต ศาลาการเปรียญกว้าง 13 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ สร้าง พ.ศ.2519 และหอระฆัง สำหรับปูชนียวัตถุ มี พระประธานในอุโบสถ และพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลาแลงเป็นของเก่าแก่ วัดอ้อย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2070 เป็นวัดที่เก่าแก่ อุโบสถได้สร้างมานานเป็นศิลปะสมัยก่อน นับเข้าเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ประมาณ พ.ศ.2080 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 21 เมตร ยาว 31 เมตร

การเดินทาง

วัดอ้อยตั้งอยู่เลขที่ 21 บ้านอ้อย ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันตก เหนือตลาดศาลเจ้าโรงทองราว 3 กิโลเมตร และห่างจากวัดเขียนไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ