TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
    อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวม 6 ชาติ ได้แก่ ไทย ลาว จีน(ตอนใต้) พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งที่นี่จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นคือฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนักประมาณ 3 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ซึ่งเป็นประติมากรรมร่วมสมัย มีการแกะสลักเป็นรูปนักษัตร 12 ราศี และรูปหล่อสำริดสิงห์ 4 ทิศ จาก 4 ประเทศได้แก่ จีน พม่า ลาว และไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของมิตรประเทศลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อสิงห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงการปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม สิงห์ไทยเกิดจากการนำศิลปะสมัยล้านนาและสมัยเชียงแสนมาผสมผสานกันจึงได้ออกมาเป็นประติมากรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ในส่วนฐานของสิงห์ได้มีการจำลองรูปแบบมาจากพระปรางวัดอรุณราชวราราม ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง และแม่น้ำเจ้าพระยา สิงห์จีน ได้นำรูปแบบของสิงห์มาจากสิงห์ที่อยู่หน้าพระราชวัง ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในส่วนฐานมีการจำลองรูปแบบจากสถานที่ในประเทศจีน ได้แก่ ป่าหินแห่งคุนหมิง และกำแพงเมืองจีน สิงห์เมียนมาร์ นำเอารูปแบบสิงห์มาจากประตูทางเข้าวัดชะเวดากอง นครแห่งจักรวาล และมีการจำลองรูปเจดีย์ดังกล่าวไว้ในส่วนฐานด้วย สิงห์ลาว เป็นรูปแบบสิงห์ที่ใช้ในการประกอบพิธีแห่มหาสงกรานต์ในเมืองหลวงพระบาง และส่วนฐานได้จำลองสถานที่สำคัญของประเทศลาวคือวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ปู่เย ย่าเย สิงห์ ซึ่งเป็นชาวลาวเชื่อว่าเป็นผู้ที่นำพรสวรรค์มาให้ในวันสงกรานต์
    นอกจากนี้อุทยานแห่งนี้ยังมีอุทยานไม้ดอกขนาดใหญ่ ซึ่งห้อมล้อมด้วยไร่ชา และยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่ช้าง ทำกระดาษสา และอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจ
การเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงรายให้มาทางถนนพหลโยธิน แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย รวมระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 99 ม. 13 ถ.แม่จัน-ท่าตอน กม.ที่ 12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร  053-710881-8    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ