TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดถ้ำป่าอาชาทอง

วัดถ้ำป่าอาชาทอง
    คำว่า อาชา แปลว่า ม้า ชื่อของวัดนั้นมาจากการสถานที่ตั้งและกิจกรรมอันแสนพิเศษไม่เหมือนวัดไหนๆ คือ การออกบิณฑบาทด้วยการขี่ม้า พระเณรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาชาในวัด เป็นวิถีของพระบนป่าเขาที่น่าสนใจและควรแวะมาเยี่ยมชมดูสักครั้ง เป็น Unseen Thailand
    พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต เจ้าอาวาสของวัดถ้ำป่าอาชาทองเป็นผู้ริเริ่มนำม้ามาใช้เป็นพาหนะ ด้วยเป็นทหารม้าเก่า และเส้นทางจากวัดอันเงียบสงบนั้นห่างไกลจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตร นอกจากนี้เส้นทางยังเป็นภูเขาและท้องนาทำให้เดินทางด้วยวิธีอื่นลำบาก วัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระครูบาเหนือชัยได้แสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ศาสนาพุทธให้แก่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขา ชาวบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่นับถือผีสางและศาสนาคริสต์ตามที่เคยมีมิชชันนารีต่างชาติเข้ามาเผยแพร่ ท่านพยายามโน้มน้าวให้ชาวบ้านส่งลูกหลานมาบวชและรับการศึกษาที่นี่ ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาการค้าขายยาเสพติดที่มีการลักลอบขนส่งข้ามชายแดน สนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน
    สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถแวะมาทำบุญตักบาตร และชมการขี่ม้า วิถีชีวิตอันแปลกใหม่ได้ที่ลานพระแก้ว ซึ่งครูบาเหนือชัยและคณะพระเณรจะมารับบิณฑบาตรทุกเช้าเวลา 7.00 – 7.30 น. ถ้าหากคนเยอะจะอยู่ถึงประมาณ 8 โมง บริเวณลานพระแก้วมีจำหน่าของตักบาตรด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมา นอกจากนี้บริเวณวัดยังสงบร่มรื่น มีร้านกาแฟให้นั่งพักผ่อน และโรงเลี้ยงม้าให้ได้ใกล้ชิดกับเหล่าอาชาทั้งหลายของวัด หากนำรถส่วนตัวมาควรรีบมาแต่เช้าเพราะที่จอดรถอาจจะเต็มได้
การเดินทาง: มีสองเส้นทางเป็นทางเลือกดังนี้
1. ใช้เส้นทางเชียงราย – แม่จัน เลยจากอำเภอแม่จัน ไป 1 กม. มีทางแยกซ้ายไปดอยแม่สลอง ถนนผ่านหน้าบ้านแม่สลอง ขับตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร มีแยกขวามือบริเวณป้อมตำรวจให้เลี้ยวขวา จากนั้นขับรถตามป้าย วัดพระขี่ม้า/วัดถ้ำป่าอาชาทอง
2. ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สาย (ทางหลวงสาย A1) ระยะทางจากอำเภอเมือง – อำเภอแม่จัน ประมาณ 28 กม. จากตัวอำเภอแม่จันประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร ก็ถึงปากทางไปวัดถ้ำป่าอาชาทอง (ถนนข้างวัดแม่คำหลวง) จะมีป้ายและลูกศรบอกตลอดทาง และเข้าไปอีกประมาณ 5 – 7 กิโลเมตร ถนนตอนทางขึ้นตั้งแต่สะพาน ก่อนถึงลานพระแก้ว มีระยะทางประมาณ 2 กม. รถยนต์ส่วนตัวสามารถขึ้นได้
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย โทร . 053-715690


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ