TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดป่าเป้า

วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า ตั้งอยู่ที่ ถ.มณีนพรัตน์  ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเงี้ยวแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เมื่อปี พ.ศ.2426 โดย หม่อมบัวไหล พระสนมเชื้อสายไทใหญ่ และชาวไทใหญ่ ที่ได้อพยพมายังเชียงใหม่ ชาวเงี้ยว หรือชาวไทยใหญ่ ในสมัยนั้นจะอาศัยอยู่บริเวณย่านช้างเผือก  ข่วงสิงห์ ช้างม่อย ฟ้าฮ่าม และวังสิงห์คำ แต่เดิมบริเวณนี้มีต้นเป้าเป็นจำนวนมาก วัดจึงได้ชื่อว่า วัดป่าเป้า ลักษณะของพระธาตุที่วัดป่าเป้านี้เป็นแบบไทยใหญ่ ที่วัดจะมีการจัดประเพณีปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้วของชาวล้านนาเป็นประจำในเดือนเมษายนของทุกปี ภายในวัดยังมีโรงเรียนที่จัดสอนภาษาไทยใหญ่ให้แก่เด็ก รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ของชาวเงี้ยวให้ชมด้วย ถือเป็นวัดที่มีความงดงามมาก
วัดป่าเป้านี้เคยเป็นคุ้มเก่า (วังเก่า) ของพระเจ้ากือนาธรรมิการาชเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเชื้อเจ้าเจ็ดตนสมัยนั้น หลังจากพระเจ้ากือนาธรรมิการาชได้สวรรคตลงไปแล้ว อัครมหาเสนาบดีแสนผานองได้นำพระศพ ของพระเจ้ากือ เข้าไปในเมืองทางด้านกำแพงตรงข้ามวัดพราหมณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดป่าเป้าทุกวันนี้เพื่อที่จะทำพิธีแต่งการฌาปนกิจศพของพระเจ้ากือนา เมื่อเสร็จพิธีแล้วภายหลังก็ไม่ได้มาดูแลที่คุ้มเก่าทางนอกกำแพงเมือง เพราะติดพันอยู่กับสงครามด้านอื่นๆ อยู่ จึงเป็นอันชำรุดทรุดโทรมลงไปกลายเป็นที่รกร่างว่างเปล่า ทำให้มีหมู่ไม้นานาพันธ์ชนิดขึ้นเต็มไปหมด และนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงชื่อว่าวัดป่าเป้า เพราะในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายที่ขึ้นนั้น ต้นเป้า (ต้นเป้านี้เป็นยาสมุนไพร) มีมากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ภายหลังมีชาวเงี้ยว(ไทใหญ่) ที่มีอยู่เก่ารวมกัน ขออนุญาตต่อเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นไปแพ้วถางป่าไม้เป้าที่คุ้มเก่า (วังเก่า) จึงทำการสร้างวัดขึ้น เป็นสถาปัตยกรรม แบบศิลปะของชาวเงี้ยว (ไทยใหญ่) ขึ้นมาเป็นหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆ เรียกชื่อว่า เชตวันวิหารบ้าง เวฬุวันวิหารบ้างเรื่อยมา จึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว จนมาถึงสมัยพระเจ้ากาวีละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประถมวงศ์ ได้มีการปรับปรุงทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรือง จึงมีการไปกวาดต้อนผู้คน ในหัวเมืองทิศต่างๆ ขึ้น จากตก ออกเหนือและใต้ เมื่อมีการกวาดต้อนผู้คนเหล่านั้นเข้ามานั้นมีทั้งชาวเงี้ยว (ไต - ไทใหญ่) ก็รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยดังนั้น ชาวเงี้ยวก็มาสมทบพวกเก่าๆ จนมีมากขึ้น จึงได้มีการรวมกันบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามที่มี
    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ