TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์  หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม มีหอคำหลวง อาคารสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันโดดเด่น ท่ามกลางส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้อย่างเป็นสัดส่วน เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวสามารถชมความหลากหลายของพันธุ์พืชได้ตั้งแต่ก้าวย่างเข้าสู่อุทยาน บริเวณประตูทางเข้า มีต้นสนดึกดำบรรพ์อายุกว่า 250 ล้านปี ภายในอุทยานมีสวนประเภทต่างๆ ได้แก่

สวนไทย เป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก เช่น อาคารพืชทะเลทราย สวนสมุนไพร เรือนไทยสี่ภาค เรือนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนที่ทางองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาจัดแสดงภายใต้แนวคิดการจัดสวนตามทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดสวนจากประเทศต่างๆ 33 ประเทศ

ในช่วงฤดูหนาว ทางอุทยานราชพฤกษ์จะเปิดอาคารหอประวัติพืชสวนไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชมสีสันแห่งพรรณไม้เมืองหนาว และพลาดไม่ได้กับเทศกาลไม้งามต่างๆ เช่น เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชมความงามภายนอกอาคารที่น่าสนใจ ได้แก่ ไม้ชุ่มน้ำ สวนบัว ไม้ประจำจังหวัด ไม้มงคล และไม้พุทธประวัติ ไม้ดัด เป็นต้น

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ภายในมีรถรางบริการ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถกอล์ฟชั่วโมงละ 60 บาท และรถจักรยานชั่วโมงละ 20 บาท

ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป สามารถทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตู้ปณ. 170 ปทฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับส่วนลดค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 05-311-4195-6 โทรสาร 05-311-4196 หรือทางเว็บไซต์  www.ratchaphruekgarden.com


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ