TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  บ้านร้อยอันพันอย่าง

บ้านร้อยอันพันอย่าง
บ้านร้อยอันพันอย่าง อยู่ในพื้นที่อำเภอหางดง สังเกตเห็นได้ไม่ยากเพราะตั้งอยู่ริมทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-สันป่าตอง-จอมทอง ระหว่างหลักกม.ที่ 19-20 หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ติดถนนทางซ้ายมือ โดยนักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปเองหรือเลือกนั่งรถโดยสารสีเหลืองที่ออกจากประตูเมืองเชียงใหม่ รถโดยสารสายที่ผ่านได้แก่ รถโดยสารที่ไปทุ่งเสี้ยว, หนองตอง, จอมทอง, บ้านกาด, มะขามหลวง เป็นต้น บ้านร้อยอันพันอย่างเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ เกิดขึ้นจากความรักในศิลปะและต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนาโดยท่านอาจารย์ชรวย ณ สุนทร ท่านได้รวบรวมและอนุรักษ์ผลงานไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สักมาจัดแสดง งานแต่ละชิ้นได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงโดยสุดยอดช่างฝีมือล้านนา
เมื่อเข้าไปจะต้องตกตะลึงกับความงดงามและประณีตของงานไม้แกะสลักที่หาดูได้ยาก บางชิ้นแทบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถแกะสลักลึกลงไปจนเป็นงานสามมิติได้ งานที่เด่นๆและได้รับการกล่าวขวัญถึงมีอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวพญาคชสาร ซึ่งเป็นชิ้นเอกอยู่ด้านล่างของพิพิธภัณฑ์ รูปปลาอานนท์ที่เชื่อกันว่าหนุนโลกอยู่ ต่อมาจะเป็นไม้ขี้เหล็กสลักภาพครูบาศรีวิชัย ความพิเศษอยู่ที่ไม้ขี้เหล็กมีเนื้อแข็งมากและแกะยากจนอาจทำให้เครื่องมือเสียได้ ผู้แกะใช้ไม้เนื้อนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ครูบาศรีวิชัยได้ต่อสู้ฝ่าฟันมา นอกจากนี้ยังมีไม้แกะพญางิ้วดำซึ่งเป็นไม้หายาก ชั้นต่อไปจะมีงานแกะสลักที่เกี่ยวกับคติทางธรรม พระพุทธรูป เทวรูป  ป่าหิมพานต์ และอีกมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้ เมื่อชมงานศิลปะเสร็จแล้วสามารถแวะพักชมสวนด้านหลังที่ประดับไปด้วยพรรณไม้ งานแกะสลัก และเรือนไทยโดยรอบ และยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกหรือสินค้าพื้นบ้านไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บ้านร้อยอันพันอย่างเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น. ทางพิพิธภัณฑ์มีวิทยากรนำชมและจัดเก็บค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์คนละ 100 บาท นักศึกษามาเป็นคณะ คนละ 50 บาท นักเรียนมาเป็นคณะคนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5335 5819, 0 5382 2649

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ