TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  หลักเมืองหล่มเก่า

หลักเมืองหล่มเก่า
    ตั้งอยู่ที่สี่แยกบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า หลักเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2487 เป็นหลักเมืองที่ทำด้วยซีเมนต์ พณฯ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นประธานทำพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2487 ศาลหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวเพชรบูรณ์ แสดงหลักฐานการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความเคารพบูชาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเอเชียบูรพา กรุงเทพฯถูกข้าศึกโจมตี ประชาชนต้องอพยพออกต่างจังหวัด จอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายย้ายเมืองหลวงไปยังที่ปลอดภัย และได้เลือกเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ตั้งเมืองหลวง เพราะเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสมมีภูเขาล้อมรอบมีทางออกทางเดียว ศัตรูรุกรานได้ยาก คณะรัฐมนตรีจึงได้ยกร่างพระราชกำหนดสร้างนครบาลขึ้น ชื่อว่า “พระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ และสร้างพุทธบุรี พ.ศ. 2487”
ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2487 จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ทำพิธีฝังเสาหลักเมือง จากนั้นมีหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลางได้ย้ายมาหลายหน่วยงานเช่น
•กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ถ้ำฤาษีสมบัติ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสักเป็นสถานที่เก็บพระคลัง   สมบัติ
•โรงเรียนนายร้อย จปร. ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดงอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
•กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2487 สภาผู้แทนราษฏรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พุทธบุรี พ.ศ. 2487 จอมพลป.พิบูลสงคราม ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2487 นครบาลเพชรบูรณ์จึงเป็นอันสิ้นสุดลงหน่วยราชการต่าง ๆ จึงต้องย้ายกลับกรุงเทพฯ
การเดินทาง : ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำฤาษีสมบัติแต่อยู่ทางแยกขวามือปากทางเข้าสนามบินเพชรบูรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 056-729746-7


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ