TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง นับเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยและชาวลาว 

พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พระธาตุสัจจะมีความสูง 33 เมตร โดยสร้างให้มีลักษณะคล้าย ๆ กับพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดพระธาตุสัจจะประดับด้วยฉัตร 7 ชั้นด้วยกัน และถัดลงมาอีกเล็กน้อยมีส่วนที่เป็นปูนได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใช้จำนวนเงินในการสร้างองค์พระธาตุจนเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ 1,500,000 บาท และหลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จไม่ในระยะหนึ่ง ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ก็ได้สร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ ต่อด้วยก่อกำแพงแก้ว 4 ด้าน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพง เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการได้จัดงานสมโภชขึ้น 5 วัน 5 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 และทางวัดก็ได้กำหนดเอาวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุก ๆปี จัดงานบุญประเพณีเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและชาวลาวหลายได้กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ