TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  วัดอุ่นเมือง

วัดอุ่นเมือง

วัดอุ่นเมืองหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำฮู อยู่ที่บ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดแบบไทยล้านนา อยู่ระหว่างทางไปหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน วัดอุ่นเมืองมีสถานที่สำคัญคือวิหารวัด ที่แต่เดิมเรียกวิหารวัดน้ำฮู สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2474 โดยครูบาศรีวิชัย เมื่อครั้งนำคณะศิษยานุศิษย์เดินธุดงค์มายังอำเภอปาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง ส่วนบนปิดเปิดได้และมีน้ำขังอยู่เสมอ ชาวบ้านและผู้ศรัทธาจึงนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลจากศีรษะตลอดเวลา ทางวัดได้เคยตักเอาน้ำในพระเศียรออกมา แต่ก็มีน้ำเข้าไปขังอยู่เหมือนเดิมจึงสร้างความอัศจรรย์ต่อผู้ที่ได้พบเห็น ทางวัดได้จัดตุ่มสำหรับใส่น้ำที่ตักออกมาจากเศียรพระอยู่ภายในวิหาร โดยมีประชาชนขอแบ่งทำบุญทำการตักน้ำใส่ขวดเพื่อเป็นสิริมงคลนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนมัสการพระอุ่นเมืองต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อนและจะมีการฉายวิดีโอแสดงตอนเปิดเศียรพระและพบน้ำขังอยู่ดังกล่าวให้ได้ชม 

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลากลางน้ำ เรียกกันว่า ศาลาปลา ภายในศาลาปลามีรูปหล่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถให้ได้เคารพสักการะและมีเจดีย์สีทองอยู่ด้านหลังวิหารของวัด ใช้บรรจุพระอัฐิและพระเกศาของพระนางสุพรรณกัลยา วีรสตรีของประวัติศาสตร์ไทย แม้จะไม่ทราบแน่นอนถึงประวัติการสร้างแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาที่ได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 


    รูปภาพจากทางบ้าน
  แบ่งปันรูปภาพ


ชื่อรูปภาพ