TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  โรงแรม เรนโบว์ อโรคยา โฮลิสติก เฮลท์ พาราไดส์, ฉะเชิงเทรา
รูปแบบ: โรงแรม
ที่อยู่ : 168 หมู่1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลการติดต่อ :

+66 3856 8292, +668 9499 0286

+66 3852 7096


เรนโบว์ อโรคยา โฮลิสติก เฮลท์ พาราไดส์ ศูนย์ดูแลฟื้นฟู รักษาสุขภาพแบบองค์รวมแนวใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติของพันธุ์ไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ในเขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งรวมวัฒนธรรมไทย ศูนย์รวมอาหารและผลไม้พื้นเมือง ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพในแนวธรรมชาติบำบัด เป็นศุนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ให้ความรู้ประกอบ กับนวัตกรรมอันทันสมัยจากนานาประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

High Season : ตุลาคม - เมษายน

Low Season : พฤษภาคม - กันยายน


Website: http://www.rainbowarokayal.com/