TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สุรดิษฐ์ วัลเลย์, นครนายก
รูปแบบ: โรงแรม
ที่อยู่ : บ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข้อมูลการติดต่อ :

+66 3731 1135 , +66 3731 1905 ,
+66 2246 7515

-


มีบ้านพัก 27 หลัง เรือนนอนรวม 2 หลัง และพื้นที่กว้างสำหรับจัดกิจกรรม รวมทั้งได้จัดฐานทดสอบกำลังใจสำหรับค่ายเยาวชน รับคนได้ประมาณ 5000 คน ค่าบริการใช้สถานที่สำหรับคณะ 20 คนขึ้นไป คนละ 300 บาท/คืน(รวามอาหารมื้อเช้า) 

จำนวนห้องพัก : 27


Website: