TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  ค่ายลูกเสือสาริกา, นครนายก
รูปแบบ: บ้านพักเยาวชน
ที่อยู่ : หมู่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข้อมูลการติดต่อ :

+66 3731 1481, +66 3731 1628

-


เป็นค่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนในการเข้าค่ายฝึกอบรม และทำกิจกรรมนันทนาการ ภายในบริเวณประกอบด้วยเรือนพัก 4 หลัง กระโจม 10 หลัง บริเวณสำหรับกางเต้นท์ นอกจากนี้ยังมีเรือนพักสำหรับผู้คุมหรือวิทยากร ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องน้ำ ค่าบริการผู้ใหญ่คนละ 10 บาท/วัน เด็กคนละ 5 บาท/วัน การติดต่อขอใช้สถานที่ให้ทำหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

จำนวนห้องพัก : 14


Website: