TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  สวนวรุณ, มหาสารคาม
รูปแบบ: โรงแรม
ที่ตั้ง : ตัวเมือง
ที่อยู่ : ภายในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 33 ถนนสรีสวัสดิ์ดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูลการติดต่อ :

+66 4374 2618

+66 4372 2117


ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หนึ่งในสถานที่แห่งความภาคภูมิใจ ที่เราได้สรรสร้างไว้ต้อนรับท่าน ด้วยห้องพักในรูปแบบเตียงคู่ ภายในพร้อมสรรพ ด้วยการตกแต่งอย่าง ปราณีต รวมทั้งการสรรหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการพักผ่อนอย่างมีความสุข และสมบูรณ์แบของท่าน

จำนวนห้องพัก : 20


Website: http://www.hotel.rmu.ac.th