TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  โฮมสเตย์บ้านบางพลับ, สมุทรสงคราม
รูปแบบ: โฮมสเตย์
ที่อยู่ : 9/3 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลการติดต่อ :

0 3476 1985, 08 9827 7100


พักแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้การปลูกส้มโอไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ ผักผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชมสวน เยี่ยมบ้านพญาซอ ชมโบราณสถาน ทดลองชิมผลไม้สด ๆ จากสวน เลือกพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้าน ชมสวนสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ดูนกตกกุ้ง ฯลฯ

จำนวนห้องพัก : 9


Website: