TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา, สมุทรสงคราม
รูปแบบ: โฮมสเตย์
ที่อยู่ : ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลการติดต่อ :

0 3476 6170

-


(ค่าที่พัก 100 บาทต่อคน ค่าเรือพายชมวิถีชีวิต 200 บาทต่อ 3 ชั่วโมง ค่าอาหาร 2 มื้อและตักบาตร 250 บาท ค่าเรือพายดูหิ่งห้อย 200 บาท) จำนวน 10 หลัง พักได้ 80 คน

จำนวนห้องพัก : 10


Website: