TITLE THAILAND Guide To Travel Thailand  
www.titlethailand.com

หน้าแรก อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม & รีสอร์ท เทศกาลและงานประเพณี ติดต่อลงโฆษณา ไทย EN

  เทศกาล งานประเพณี
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  สถานที่ท่องเที่ยว
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติ
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  โรงแรม&รีสอร์ท
       ภาคเหนือ
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ภาคกลาง
       ภาคตะวันออก
       ภาคใต้
  เว็บที่น่าสนใจ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
  ตำรวจท่องเที่ยว
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  กรมการขนส่งทางบก
  เพื่อนบ้าน  
  เรือนคุ้งรับลม โฮมสเตย์, สมุทรสงคราม
รูปแบบ: โฮมสเตย์
ที่อยู่ : (ใกล้วัดภุมรินทร์) 7 หมู่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลการติดต่อ :

08 6527 9048, 08 1943 5751

-


เป็นเรือนทรงไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง อยู่ตรงข้ามเยื้องตลาดน้ำยามเย็น ที่อัมพวา เป็นบ้านศิลปะไทยผสมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 อายุกว่า 80 ปี ที่ได้รับการปรับปรุงให้น่าพัก บรรยากาศลมเย็นตลอดทั้งปี

จำนวนห้องพัก : 4


Website: http://www.maeklongtoday.com/home/khungramlum/index.htm